Dn 4,24

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wyjaśnia sen
4 24 Dlatego, królu, przyjmij moją radę i okup swe grzechy uczynkami sprawiedliwymi, a swoje nieprawości miłosierdziem nad ubogimi; wtedy może twa pomyślność okaże się trwałą».


Zobacz rozdział