Dn 5,26-27

ŻYCIORYS DANIELA
Zapowiedź upadku Baltazara
5 26 Takie zaś jest znaczenie wyrazów: Mene - Bóg obliczył twoje panowanie i ustalił jego kres. 27 Tekel - zważono cię na wadze i okazałeś się zbyt lekki.


Zobacz rozdział