Dn 6,24

ŻYCIORYS DANIELA
Daniel wrzucony do jaskini lwów
6 24 Uradował się z tego król i rozkazał wydobyć Daniela z jaskini lwów; nie znaleziono na nim żadnej rany, bo zaufał swemu Bogu.


Zobacz rozdział