Dn 8,12

WIZJE DANIELA
Wizja barana i kozła*
8 12 i Jego wojsko. Jako codzienną ofiarę składał występek* i prawdę rzucił na ziemię; działał zaś skutecznie.


Przypisy

8,1 - Wizja ta stanowi bardziej szczegółowy opis zdarzeń z okresu perskiego i helleńskiego (zob. w. 20n) ze szczególnym uwzględnieniem Antiocha IV Epifanesa.
8,12 - "Składał występek" - tekst popr.

Zobacz rozdział