Dn 9,22

WIZJE DANIELA
Wyjaśnienie proroctwa o tygodniach
9 22 Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: "Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie.


Zobacz rozdział