Dz 1,15

PROLOG
Uzupełnienie grona Dwunastu
1 15 Wtedy Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu osób, tak przemówił:


Zobacz rozdział