Dz 1,19

PROLOG
Uzupełnienie grona Dwunastu
1 19 Rozniosło się to wśród wszystkich mieszkańców Jerozolimy, tak że nazwano ową rolę w ich języku Hakeldamach, to znaczy: Pole Krwi.


Zobacz rozdział