Dz 1,22

PROLOG
Uzupełnienie grona Dwunastu
1 22 począwszy od chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania».


Zobacz rozdział