Dz 11,27

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej
11 27 W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy*.


Przypisy

11,27 - Tzn. charyzmatycy - ludzie, którzy pouczali lud, zachęcając do wytrwania w wierze. Czasem przepowiadali przyszłość (por. 1 Kor 12,28n; 1 Kor 14,29.32; Ef 4,11).

Zobacz rozdział