Dz 12,12

PRZEŚLADOWANIE WSZCZĘTE PRZEZ HERODA AGRYPPĘ
Cudowne uwolnienie z więzienia
12 12 Po zastanowieniu się poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem*, gdzie zebrało się wielu na modlitwie.


Przypisy

12,12 - Jan-Marek był krewnym Barnaby (Kol 4,10), towarzyszył Pawłowi przez jakiś czas podczas jego pierwszej podróży misyjnej. Tradycja chrześcijańska jemu właśnie przypisuje autorstwo drugiej Ewangelii.

Zobacz rozdział