Dz 12,19

PRZEŚLADOWANIE WSZCZĘTE PRZEZ HERODA AGRYPPĘ
Koniec Heroda Agryppy I
12 19 Herod poszukiwał go, a gdy go nie znalazł, przesłuchał strażników i kazał ich ukarać śmiercią. Sam zaś udał się z Judei do Cezarei i tam się zatrzymał.


Zobacz rozdział