Dz 13,16

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Działalność w Antiochii Pizydyjskiej wśród Żydów i pogan
13 16 * Wstał więc Paweł i skinąwszy ręką, przemówił: «Słuchajcie, Izraelici i wy, którzy boicie się Boga!*


Przypisy

13,16 - (Dz 13, 16-41) - Zob. przypis do Dz 2,22-36; - Tzn. nawróceni na monoteizm poganie, którzy nie przestrzegali jeszcze wszystkich przepisów Prawa, chociaż uczestniczyli w niektórych nabożeństwach.

Zobacz rozdział