Dz 14,23

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 23 Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych*, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.


Przypisy

14,23 - Starsi - prezbiterzy byli zapewne kapłanami. Władze rządzenia wiernymi i kierowania ich życiem religijnym przekazywano im przez nałożenie rąk.

Zobacz rozdział