Dz 14,27

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 27 Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.


Zobacz rozdział