Dz 15,1.19.24

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Spory o zachowanie Prawa
15 1 Niektórzy przybysze z Judei nauczali braci: «Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni»*.
Mowa św. Jakuba
19 Dlatego ja sądzę, że nie należy nakładać ciężarów na pogan, nawracających się do Boga,
Dekret Apostołów
24 Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach,


Przypisy

15,1 - Są to tzw. "żydujący" (judaizantes). Żądali oni, aby pogan przed chrztem obrzezano i przyjęto do Synagogi. Paweł i Barnaba byli innego zdania. Por. Ga 1,7; Ga 2,1-10; Ga 5,2.

Zobacz rozdział