Dz 15,13

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Mowa św. Jakuba
15 13 A gdy i oni umilkli, zabrał głos Jakub i rzekł: «Posłuchajcie mnie, bracia!


Zobacz rozdział