Dz 15,20.29

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Mowa św. Jakuba
15 20 lecz napisać im, aby się wstrzymali od pokarmów ofiarowanych bożkom, od nierządu, od tego, co uduszone, i od krwi*.
Dekret Apostołów
29 Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»


Przypisy

15,20 - Por. 1 Kor 8,1-13; "nierząd" sakralny lub związki małżeńskie między krewnymi; "uduszone" - Prawo Mojżeszowe zabraniało spożywać mięsa ze zwierząt uduszonych, gdyż w nich pozostawała krew (Rdz 9,4; Kpł 17,10-16).

Zobacz rozdział