Dz 15,22

TAK ZWANY SOBÓR JEROZOLIMSKI
Dekret Apostołów
15 22 Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem.


Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział