Dz 18,6

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Początki Kościoła w Koryncie
18 6 A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na waszą głowę*, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan».


Przypisy

18,6 - Tzn. odpowiadacie sami za siebie. Por. Mt 27,25.

Zobacz rozdział