Dz 19,29

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
TRZECIA WYPRAWA MISYJNA
Plany Apostoła pokrzyżowane rozruchem Demetriusza
19 29 Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru*.


Przypisy

19,29 - Był to największy ze znanych w starożytności - mieścił do 25 000 widzów.

Zobacz rozdział