Dz 2,25-28

PROLOG
Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2 25 * Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. 26 Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, 27 że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. 28 Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.


Przypisy

2,25 - (Dz 2, 25-28) - Ps 16[15],8-11.

Zobacz rozdział