Dz 2,10

PROLOG
Zesłanie Ducha Świętego
2 10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,


Zobacz rozdział