Dz 2,21

PROLOG
Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2 21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.


Zobacz rozdział