Dz 2,32

PROLOG
Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2 32 Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.


Zobacz rozdział