Dz 2,34n

PROLOG
Pierwsze wystąpienie Głowy Kościoła
2 34 jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada*: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, 35 aż położę nieprzyjaciół Twoich podnóżkiem stóp Twoich.


Przypisy

2,34 - Ps 110[109],1.

Zobacz rozdział