Dz 2,46

PROLOG
Życie pierwotnego Kościoła*
2 46 Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca.


Przypisy

2,42 - Summarium - zob. Wstęp.

Zobacz rozdział