Dz 26,14

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Mowa Apostoła przed królem
26 14 Kiedyśmy wszyscy upadli na ziemię, usłyszałem głos, który mówił do mnie po hebrajsku: "Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? Trudno ci wierzgać przeciwko ościeniowi"*.


Przypisy

26,14 - Zaostrzony kij, który w starożytności spełniał rolę bata przy poganianiu wołów. Wyrażenie przysłowiowe o bezcelowym oporze.

Zobacz rozdział