Dz 28,16.30n

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
KONIEC DZIAŁALNOŚCI - UWIĘZIENIE
Ku Rzymowi
28 16 Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował*.
EPILOG
Spotkanie z Żydami w Rzymie
30 Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, 31 głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie swobodnie, bez przeszkód.


Przypisy

28,16 - Był to rodzaj aresztu domowego pod nieustanną strażą żołnierza (custodia militaris).

Zobacz rozdział