Dz 3,13

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 13 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego*, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.


Przypisy

3,13 - Iz 52,13-53,11 nazywa cierpiącego Mesjasza "Sługą Pańskim". Stąd ten tytuł tutaj i w Dz 4,27.30.

Zobacz rozdział