Dz 3,15

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 15 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.


Zobacz rozdział