Dz 3,20

PROLOG
Druga mowa św. Piotra
3 20 aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,


Zobacz rozdział