Dz 4,31

PROLOG
Modlitwa Kościoła wśród prześladowań
4 31 Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani, wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże*.


Przypisy

4,31 - Tzw. małe zesłanie Ducha Świętego. Por. Dz 2,1-13.

Zobacz rozdział