Dz 7,14

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Mowa przed Sanhedrynem: od Abrahama do Mojżesza
7 14 Posłał Józefa po Jakuba i sprowadził ojca swego i całą rodzinę w liczbie siedemdziesięciu pięciu osób.


Zobacz rozdział