Dz 7,37

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Mojżesz - prorokiem i wodzem
7 37 Ten właśnie Mojżesz powiedział do potomków Izraela: "Proroka jak ja wzbudzi wam Bóg spośród braci waszych"*.


Przypisy

7,37 - Pwt 18,15.

Zobacz rozdział