Dz 7,47

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Znak przybytku
7 47 Ale dopiero Salomon wybudował Mu dom*.


Przypisy

7,47 - 1 Krl 6,1.

Zobacz rozdział