Dz 8,23

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
8 23 Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości»*.


Przypisy

8,23 - Przenośnia ta oznacza złość, która szkodzi także innym.

Zobacz rozdział