Dz 8,3

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Prześladowanie Kościoła jerozolimskiego
8 3 A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia.


Zobacz rozdział