Dz 9,7

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Nawrócenie Szawła*
9 7 Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo.


Przypisy

9,1 - Por. Dz 22,3-21; Dz 26,12-19.

Zobacz rozdział