Dz 1,11

PROLOG
Dzień Wniebowstąpienia*
1 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».


Przypisy

1,1 - Por. Łk 24,50n.

Zobacz rozdział