Dz 1,14

PROLOG
Pierwotny jego stan
1 14 Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego.


Zobacz rozdział