Dz 1,20

PROLOG
Uzupełnienie grona Dwunastu
1 20 Napisano bowiem w Księdze Psalmów: Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego niech inny obejmie!*


Przypisy

1,20 - Ps 69[68],26; Ps 109[108],8.

Zobacz rozdział