Dz 1,9

PROLOG
Dzień Wniebowstąpienia*
1 9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu.


Przypisy

1,1 - Por. Łk 24,50n.

Zobacz rozdział