Dz 10,40

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Powołanie setnika Korneliusza
10 40 Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się


Zobacz rozdział