Dz 11,23-24

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Początki chrześcijaństwa w Antiochii Syryjskiej
11 23 Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; 24 był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.


Zobacz rozdział