Dz 12,23

PRZEŚLADOWANIE WSZCZĘTE PRZEZ HERODA AGRYPPĘ
Koniec Heroda Agryppy I
12 23 Natychmiast poraził go anioł Pański za to, że nie oddał czci Bogu. I wyzionął ducha, stoczony przez robactwo.


Zobacz rozdział