Dz 12,25

PRZEŚLADOWANIE WSZCZĘTE PRZEZ HERODA AGRYPPĘ
Koniec Heroda Agryppy I
12 25 Barnaba i Szaweł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy zabierając z sobą Jana, zwanego Markiem.


Zobacz rozdział