Dz 13,14

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Działalność w Antiochii Pizydyjskiej wśród Żydów i pogan
13 14 Oni zaś przeszli przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli.


Zobacz rozdział