Dz 14,20

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 20 Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe.


Zobacz rozdział