Dz 14,22

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 22 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.


Zobacz rozdział