Dz 14,22-25

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. BARNABY I ŚW. PAWŁA
Uzdrowienie kaleki w Listrze. Derbe. Droga powrotna
14 22 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego. 23 Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych*, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. 24 Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. 25 Nauczali w Perge, zeszli do Attalii*,


Przypisy

14,23 - Starsi - prezbiterzy byli zapewne kapłanami. Władze rządzenia wiernymi i kierowania ich życiem religijnym przekazywano im przez nałożenie rąk.
14,25 - Miasto portowe na wybrzeżu pamfilijskim, zbudowane przez Attala II, króla Pergamonu.

Zobacz rozdział